A Béhm Ügyvédi Iroda 1998. évben alakult. Az irodában dolgozók munkáját más ügyvédek és külső szakemberek segítik.

Az iroda szakterülete elsősorban:

  • Polgári jogi ügyek (adásvételi, ajándékozási, tartási-, életjáradéki-, lakás- és helyiség bérleti-, valamint egyéb szerződések készítése, ezek kapcsán jogi tanácsadás és képviselet.)
  • Polgári peres ügyekben beadványok készítése, bíróság előtti jogi képviselet,
  • Családi jogi és örökösödési ügyek,
  • Munkaügyek,
  • Társasházakkal kapcsolatos ügyek (szervezeti és működési szabályzat, egyéb szerződések készítése, tartozások behajtása, stb)
  • Gazdasági társaságok (részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok, betéti társaságok) alapításában való jogi közreműködés, alapító okiratok, társasági szerződések készítése és módosítása.
  • Gazdasági társaságok (részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok, betéti társaságok), egyéni vállalkozók, szövetkezetek, költségvetési intézmények, önkormányzatok, társasházak általános jogi képviselete, jogi ügyeinek intézése átalányszerződés vagy egyedi megbízás alapján.
  • Követeléskezelés (gazdasági társaságok, intézmények és magánszemélyek másokkal szembeni követelése beszedésével kapcsolatos munka)